01Kim jesteśmy

Fundacja ADD została założona 18.03.2014 roku celem promocji wartość dodanej płynącej ze swobody przemieszczania się osób i różnorodności kulturowej. Stoimy w obronie podstawowych praw i jesteśmy przekonani, że każdy człowiek powinien być godnie i sprawiedliwie traktowany.

Nasze cel to wszechstronny rozwój kapitału społecznego migrantów w Polsce poprzez: edukację, aktywizację społeczną i gospodarczą, adaptację i integrację, wspieranie rozwoju zawodowego i przedsiębiorczości.

Działamy na arenie międzynarodowej promując polskie walory kulturowe, historyczne, edukacyjne, turystyczne, przyrodnicze, gospodarcze i inwestycyjne; upowszechniając wiedzę o Polsce oraz wspierając proeuropejskie, prodemokratyczne, proobywatelskie postawy u młodego pokolenia.

W swojej działalności opieramy się na rozbudowanej sieci partnerów społecznych i gospodarczych, ponieważ wierzymy, że najlepszym czynnikiem rozwoju jest kooperacja, wymiana doświadczeń i uczenie się nawzajem przez całe życie.

02Nasze Projekty

Projekt powołany celem niesienia pomocy prawnej dla migrantów. Nie ulega wątpliwości, że osoby przybywające do Polski często nie są zapoznane z lokalnym porządkiem prawnym i społeczny, nie potrafią odnaleźć się w życiu codziennym, nie mówiąc już o zawiłych przepisach prawnych.

Projekt BPRS świadczy nieodpłatne doradztwo w zakresie: legalizacji pobytu i zatrudnienia, podjęcia kształcenia, legalizacji uprawnień, zakupu nieruchomości czy prowadzenia własnej działalności w naszym kraju.

W ramach odpłatnej działalności statutowej BPRS reprezentuje cudzoziemców przez urzędami państwowymi i jednostkami samorządu terytorialnego stojąc na straży ich praw i interesów.

Dowiedz się więcej

Projekt skierowany tak do cudzoziemców od dawna zamieszkujących nasz kraj, jak i dopiero powracających do ojczyzny swoich przodków.

Projekt skupia się na uzyskaniu obywatelstwa polskiego poprzez: nadanie, uznanie, repatriację lub przywrócenie i świadczy wszechstronne doradztwo w tym zakresie.

Działamy w oparciu o ustawy: o repatriacji, o obywatelstwie polskim, o Karcie Polaka oraz o cudzoziemcach. W ramach odpłatnej działalności statutowej projekt reprezentuje cudzoziemców przed Prezydentem RP i wojewodami na terenie kraju w postępowaniach o nadanie lub uznanie za obywatela polskiego.

Dowiedz się więcej

Projekt powstał we współpracy z siecią medyczną Centermed a jego celem było stworzenie w Warszawie pierwszej dedykowanej placówki medycznej dla migrantów, w której mają oni możliwość uzyskać podstawową opiekę zdrowotną w swoim ojczystym języku.

Jak sama nazwa projektu wskazuje - zależy nam na zdrowiu każdej osoby, dlatego świadczymy usługi z należytą starannością, bez dyskryminacji, tak aby obcokrajowcy w Polsce czuli się jak w domu.

Komercyjne usługi medyczne są świadczone bez względu status prawny pobytu w Polsce, zaś z bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej mogą skorzystać osoby: będące studentami, pracownikami, posiadaczami Karty Polaka; prowadzące własną firmę czy działalności jednoosobową lub posiadające dobrowolne ubezpieczenie w NFZ.

Dowiedz się więcej

Po projekt mający na celu stworzenie pierwszego powszechnie uznawanego na świecie polskiego centrum certyfikacyjnego, realizującego staże naukowe i zawodowe, kursy, szkolenia, naukę języków i inne formy edukacji formalnej i nieformalnej według zunifikowanego systemu jakości kształcenia, opracowanego na podstawie najlepszych europejskich i krajowych programów i praktyk.

Certyfikat Polski - to rozpoznawalne i rzetelne potwierdzenie wiedzy i umiejętności uzyskanych w najlepszych placówkach edukacyjnych w kraju i za granicą.

Projekt współpracuje z liderami rynku, wśród których najlepsze publiczne i prywatne uczelnie, renomowane szkoły policealne i zawodowe, światowej klasy centra nauki języków obcych, instytucje naukowe i badawcze, największe firmy polskie i czołowe korporacje międzynarodowe.

Dowiedz się więcej

Polski Interdyscyplinarny Przegląd Naukowy - to nowe wielojęzyczne czasopismo zostało powołane do życia na mocy postanowienia z 13 października 2021 r., do rejestru tytułów prasowych pod numerem PR21205.

Fundacja ADD od ponad siedmiu lat wspiera rozwój nauki polskiej poprzez realizację projektów w zakresie: mobilności akademickiej i naukowej, uczenia się przez całe życie, uczciwości akademickiej, promocji i umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego.

Nasz przegląd naukowy – to platforma służąca międzynarodowej wymianie poglądów z pogranicza dziedzin, co znajdzie swoje odbicie w prezentowanych w nim pracach. Chcemy być miejscem szeroko otwartym dla młodej kadry naukowej, której przedstawiciele chcieliby rozpocząć przygodę, związaną z publikowaniem swego dorobku.

Rada naukowa, powołana przez wydawcę – to grono szanowanych i znanych w świecie nauki osób, które poświęciły swój wysiłek i czas na praktyczną pomoc młodym naukowcom.

Dowiedz się więcej

03Władze

Bohdan Prystupa-Trajda

Prezydent

Specjalista w dziedzinie prawa migracyjnego i administracyjnego, wykładowca akademicki. Redaktor naczelny Polskiego Interdyscyplinarnego Przeglądu Naukowego, członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i Socjologicznego.

Elena Breslavskaia

Członek Kolegium Fundatora

Specjalistka z zakresu socjologii kultury i doradztwa biznesowego, doktorka Nauk Politycznych, wykładowczyni na Uniwersytecie Warszawskim.

Iryna Novoselska

Członek Kolegium Fundatora

Specjalistka z zakresu mediów internetowych, sprzedaży i marketingu online, SEM specjalistka z długoletnim międzynarodowym doświadczeniem.

04Dokumenty

2021

2020

2022

2021

2020

2019

2018

05Aktualności

06Partnerzy

07WSPARCIE

Odbiorca

Fundacja ADD

Adres

00-203 Warszawa ul. Bonifraterska 10A lok. 30

Numer rachunku (IBAN)

33 1090 2590 0000 0001 2974 2432

Kod SWIFT

WBKPPLPP

Tytuł wpłaty

Darowizna

Waluta

PLN

Bank

Santander Bank Polska S.A.


Przekaż darowiznę

08ZDJĘCIA